Kosteloze hulpverlening en advies

op gebied van financiën, schulden, uitkeringen, DUO, huurzaken en nog veel meer!
Voor alle inwoners van Nissewaard en omstreken! Ondek meer

Huurtoeslag 2020

2021-07-09

De Belastingdienst heeft de volgende mededeling m.b.t. huurtoeslag 2020 gepubliceerd in hun nieuwsbrief:

Huurtoeslag over 2020 vóór 1 september aanvragen

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Door een wetswijziging zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. Vóór die tijd kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Maar sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Het is dus niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling wegvalt. 

Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wél recht op hebben, kunnen tot 1 september 2021 nog huurtoeslag over 2020 aanvragen. Zij moeten dus actie ondernemen. En daarom proberen we deze huurders vóór september alsnog te bereiken. Eind juni zijn we gestart met een campagne om mensen erop te wijzen dat ze nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 kunnen aanvragen, zodat we alle organisaties bereiken die dicht bij de huurders staan. De campagne duurt tot en met augustus. 

Over STIMOS

STIMOS hulpverlening is een stichting en is op gericht in 1992 in Spijkenisse. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden van de stichting flink veranderd. Vanaf 2007 verzorgde STIMOS de "formulierenbrigade" die mensen hielp bij het invullen van formulieren, lezen van brieven etc. Dat doen we nog steeds, maar we doen inmiddels heel wat veel meer. Daarover leest u alles onder het menu "Wat doen wij".

STIMOS hulpverlening werkt met vrijwilligers die goed thuis zijn op vele gebieden zoals belastingen, toeslagen, huurproblemen, studiefinanciering, sociale zekerheid (bijstand, WW etc) en nog veel meer. Als dat nodig is verwijst STIMOS u naar instanties die u verder kunnen helpen, maar de ervaring leert dat dit zelden nodig is.

Stimos Hulpverlening en Corona

2021-07-09

Het aantal besmettingen met het COVID 19 (Deltavariant) neemt weer toe. Het noodzaakt de overheid om de eerder toegestane versoepelingen weer enigszins aan te scherpen. Dit zal vooralsnog geen invloed hebben op de hulpverlening van Stimos. Wel streven wij nog steeds naar optimale veiligheid voor u en onze vrijwilligers. Daarom zijn een aantal regels nog steeds van toepassing voor uw bezoek aan Stimos.

Deze maatregelen zijn:

  1. Wij zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Dan helpen wij u op afspraak. U kunt gedurende deze openingstijden ook afspraken maken. Voorlopig is er nog geen inloopspreekuur.
  2. Wij verzoeken u om in ons kantoor een mondkapje te dragen, ondanks dat het geen verplichting meer is. Ook de 1 1/2 meter afstand wordt nog steeds gehanteerd binnen het kantoor.
  3. Bij bezoek aan ons kantoor wordt als uitgangspunt een persoon binnen gelaten en aan deze persoon wordt hulp verleend. In hoge uitzondering, op initiatief van de vrijwilliger, kan hier van worden afgeweken.
  4. Mocht u klachten hebben, die mogelijk op COVID duiden, neem dan geen risico en annuleer de gemaakte afspraak.

Als we ons allemaal aan deze regels houden, wordt u op een veilige en prettige manier geholpen door onze vrijwilligers.

Vakantiesluiting Stimos

2021-04-26

In de maand augustus 2021 gaan onze vrijwilligers genieten van een wel verdiende vakantie. Het is zijn best zware tijden geweest, de afgelopen coronaperiode. Ondanks het draaien op minimum sterkte hebben wij toch heel veel mensen kunnen helpen.

Stimos Hulpverlening is gesloten van maandag 09 augustus 2021 tot maandag 30 augustus 2021. Op maandag 30 augustus 2021 zijn wij weer geopend en kunnen u weer te woord staan en helpen bij uw problemen.