Kosteloze hulpverlening en advies

op gebied van financiën, schulden, uitkeringen, DUO, huurzaken en nog veel meer!
Voor alle inwoners van Nissewaard en omstreken! Ondek meer

Wijziging aanvragen WMO

2023-11-02

Met directe ingang is het niet meer mogelijk om de 1e aanvraag WMO door Stimos Hulpverlening te laten verzorgen. De aanvragen WMO worden nu behandeld door Thuis in Nissewaard. U kunt uw aanvraag telefonisch melden, telefoonnummer 0800-1417 of middels een formulier dat u kunt vinden onder het kopje Contact van de website Thuis in Nissewaard. U kunt de melding aan Thuis in Nissewaard nog wel doen via Stimos Hulpverlening. Door Stimos Hulpverlening wordt dit meldingsformulier ingevuld en opgestuurd naar Thuis in Nissewaard. Vanuit Thuis in Nissewaard wordt er dan contact met u opgenomen. 

Voor een herhaalaanvraag met betrekking tot de WMO kunt een afspraak maken bij Stimos Hulpverlening telefoonnummer 0181-769068 of op kantoor. Bij de digitale herhaalaanvraag heeft u wel DigiD nodig.

Over STIMOS

STIMOS hulpverlening is een stichting en is op gericht in 1992 in Spijkenisse. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden van de stichting flink veranderd. Vanaf 2007 verzorgde STIMOS de "formulierenbrigade" die mensen hielp bij het invullen van formulieren, lezen van brieven etc. Dat doen we nog steeds, maar we doen inmiddels heel wat veel meer. Daarover leest u alles onder het menu "Wat doen wij".

STIMOS hulpverlening werkt met vrijwilligers die goed thuis zijn op vele gebieden zoals belastingen, toeslagen, huurproblemen, studiefinanciering, sociale zekerheid (bijstand, WW etc) en nog veel meer. Als dat nodig is verwijst STIMOS u naar instanties die u verder kunnen helpen, maar de ervaring leert dat dit zelden nodig is.

Energiebijdrage 2023 update

2023-02-11

Nissewaard start met het uitkeren van de Energietoeslag 2023. Op 3 oktober 2023 is de energietoeslag vastgesteld door de 1e Kamer. Dit besluit betekent dat de gemeente Nissewaard gaat beginnen met het uitkeren van deze energietoeslag. 

Energietoeslag 

Vanaf 1 november 2023 kunnen de inwoners van Nissewaard de energietoeslag op hun rekening verwachten. De energietoeslag is € 1300,00 en is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge kosten van energie.

Gemeente Nissewaard betaalt de energietoeslag automatisch uit aan de inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn o.a. inwoners die een bijstandsuitkering, IOAW e.d. ontvangen. De inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch.

Inwoners met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum (varieert van € 1390,00 tot € 1985,00) kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Deze aanvragen kunnen vanaf 4 december 2023 via nissewaard.nl/energietoeslag worden gedaan met hulp van DigiD.

Mocht u de energiebijdrage 2023 niet automatisch krijgen en u heeft er wel recht op, dan kan de aanvraag bij Stimos Hulpverlening worden verzorgd. U dient hiervoor wel een afspraak te maken via telefoonnummer 0181769068 of op kantoor op maandag, woensdag, vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur. 

Stimos Hulpverlening 2023

2023-02-11

Ook in 2023 kunt u weer bij Stimos Hulpverlening terecht voor alle aanvragen, kwijtscheldingen en problemen. Hieronder een aantal onderwerpen die mogelijk voor u relevant zijn.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Per 1 januari 2023 ondersteunt het Jeugdfonds Sport & Cultuur alle kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 150 % van de bijstandsnorm uit de gemeente Nissewaard. Ook als ouders de gemeentelijke kind toeslag ontvangen. Dit betekent dat veel meer kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.

Waardebon
Wanneer een aanvraag is goedgekeurd zonder waardebon en achteraf blijkt dat er toch nog kleding nodig is kun je tot maximaal 2 maanden na de goedkeuringsdatum een waardebon toe laten voegen. Je kunt dat per mail of via het systeem aan ons team administratie vragen.

Belastingaangifte 2022

Vanaf woensdag 1 maart 2022 kunnen cliënten hun aangifte inkomstenbelasting laten invullen. 
Zij kunnen hier uiteraard al eerder afspraken voor maken. Bij het invullen van de aangifte moet u digid, jaaropgave 2022, eventueel overzicht zorgkosten die u zelf betaald heeft (NIET eigen risico) meenemen. Bij het maken van de afspraak voor het invullen van de belastingaangifte zal de medewerker van Stimos Hulpverlening nog wel aangeven wat u mee moet nemen.

DIGID

Met ingang van 1 januari 2023 is bij vele overheidsorganisatie de sms-code bij DIGID verplicht. Dit betekent dat buiten de gebruikersnaam en wachtwoord ook een sms-code vereist is bij het inloggen. Indien u een smartphone heeft en nog geen sms-code bij uw DIGID, is het verstandig om deze sms-code aan te vragen. Nog eenvoudiger in gebruik is de DIGID app. Deze app moet u dan installeren op uw smartphone. Uiteraard kunt u de aanvraag sms code en installatie DIGID app ook bij Stimos Hulpverlening laten doen.

I.I.T toeslag van de gemeente Nissewaard.

Ook dit jaar kunt u bij Stimos Hulpverlening de aanvraag Individuele Inkomens Toeslag 2023 laten verzorgen. Het basisbedrag en de kind toeslagen zijn dit jaar weer vastgesteld op € 300,00. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn aangepast aan de verhogingen van minimumloon, AOW en bijstandsuitkering. Ook dit jaar geldt de eis dat er tussen de aanvraag 2022 en aanvraag 2023 minimaal een jaar tussen ruimte is.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en SVHW

De aanslagen van de gemeentelijke heffingen Nissewaard en SVHW liggen al bij u op de mat of komen binnenkort in uw brievenbus of in uw mailbox. Indien u denkt dat u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kunt u een afspraak maken bij Stimos Hulpverlening om kwijtschelding aan te vragen. Mocht u al eerder kwijtschelding hebben toegewezen gekregen, dan kunt u mogelijk automatisch kwijtschelding krijgen via de gemeente of SVHW.