Brieven schrijven

Wilt u een brief schrijven aan instanties of een bedrijf en komt u daar zelf niet goed uit?
Maak gerust een afspraak. Wij schrijven in overleg uw brief en kunnen u vaak ook adviseren over de problematiek waar uw brief betrekking op heeft.

Als er een bezwaarschrift geschreven moet worden, let dan goed op de bezwaartermijn. Deze bedraagt meestal 6 weken (na de datum van de brief waar u bezwaar tegen wilt maken) maar soms is de termijn korter. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Als de termijn is verlopen, kunt u meestal geen bezwaar meer maken