Gemeentebelastingen/SVHW

Wij kunnen voor u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke heffingen en de heffingen die SVHW oplegt. Als uw verzoek is afgewezen kunnen wij voor u een beroepschrift indienen. Ook bezwaarschriften tegen deze heffingen kunnen wij voor u verzorgen.

Let op: kwijtschelding is alleen mogelijk voor de heffingen van SVHW en de gemeentelijke belastingen. Voor hondenbelasting en diverse andere heffingen is geen kwijtschelding mogelijk. Bij twijfel kunt u uw vragen hierover uiteraard altijd aan ons stellen